Västra Götalandsregionen

Omställningscheckar och företagstöd i Västra Götalandsregionen under coronakrisen

Företagsstöd med anledning av coronautbrottet

För att stötta västsvenska företag som drabbas av coronautbrottet är alla av Västra Götalandsregionens ordinarie erbjudanden om stöd till företag öppna för företag att söka. Dessutom är nya typer av stöd som möter det ekonomiska läget under planering.

Med anledning av rådande läge kan det vara svårt att nå oss på telefon. För nya ärenden och förfrågningar, använd helst e-post [email protected] så kontaktar en handläggare dig skyndsamt. Beskriv kort ditt företag och vad du söker stöd för eller skriv din fråga.

Affärsutvecklingscheck för lokala samverkansprojekt med anledning av Covid-19

Stödet för affärsutvecklingscheck för lokala samverkansprojekt  riktar sig till SME-företag med nya skalbara lösningar som kan möta lokala utmaningar i pandemins spår. Ansökan bedöms utifrån potential till både samhällsnytta och affärsnytta och behovet av lösningen ska ha uppstått i krisen och vara verifierat av behovsägare.

Det ska handla om företagsutveckling och lokal samverkan där företag ställer om för att möta behov som samhället har kopplat till områden som vård, omsorg, utbildning, logistik, digitalisering, delaktighet, handel, stadsutveckling, tjänsteutveckling med mera.

Affärsutvecklingscheck för lokala samverkansprojekmed anledning av covid-19

Insatser för att underlätta situationen för småskaliga livsmedelsproducenter

Småskaliga livsmedelsproducenter som framförallt levererar till restauranger är en viktig näring i Västra Götaland som på grund av Covid-19 och nedgången i restaurangbranschen fått stora problem.

Västra Götalandsregionen har i samarbete med Lokalproducerat i Väst tagit fram ett erbjudande till denna målgrupp. Lokalproducerat i Väst tar fram utbildningsprogram för företag med liknande behov och företagen kan sedan ansöka till Västra Götalandsregionen om stöd för utbildningen.

VGR ersätter företagen med upp till 70 procent av kostnaden för lön och utbildningskostnad. Stödet är begränsat till 27 600 per anställd och 100 000 per företag. För satsningen har Västra Götalandsregionen en budget på 2,5 miljoner kronor.

Kontaktpersoner: Gabriel Skarbäck, Västra Götalandsregionen Erika Olsson, Lokalproducerat i Väst

Utökat stöd till innovativa företag

Innovativa nystartade företag i Västra Götaland har precis som många andra företag utmaningar med anledning av pandemin Covid-19, bland annat kopplat till likviditet och till marknadsintroduktion. Västra Götalandsregionen erbjuder därför ett extra stöd till ett urval av de projekt som har pågående eller nyligen avslutad såddfinansiering från VGR. Insatsen görs i samverkan med Västra Götalands inkubatorer och i en extra ram om 3 miljoner kronor.

Företag som nyligen har fått hela sitt såddlån utbetalt kan få ett ytterligare såddbidrag om högst 160 000 kronor som får motsvara högst 80 procent av kostnaderna för en projekttid på 3-6 månader. Motfinansieringen ska vara kontant. Syftet är att vara en bryggfinansiering fram till sommaren/hösten för de företag som riskerar att läggas ner på grund av uteblivna intäkter eller inställda privata investeringar. Stödet bör i första hand gå till lönekostnader i företaget samt i viss mån omkostnader och externa tjänster. Företaget får inte vara äldre än fem år. Stödet kan utgå även om företaget på detta sätt överskrider tidigare beloppsgränsen 850 000 kronor. Sista ansökningsdag är 1 juni 2020.

Företag med pågående såddlånsprojekt kan få sin stödandel höjd från 50 procent till 75 procent alternativt ett förskott på 20 procent eller en förlängning av projekttid. Ta kontakt med handläggare för att justera pågående projekt.

Kontaktperson: Gabriel Skarbäck

Utbildningscheck för turistföretag

Turistrådet Västsverige har skapat ett kostnadsfritt webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i Västsverige. Deltagande företag får finansiering med 70 procent av den faktiska personalkostnaden (lön och lagstadgade sociala avgifter) för en anställd som deltar i utbildningen. Lönen är maximerad till 30 000 kronor per månad och maximal ersättning är 50 000 kronor per utbildningsplats.

Anmälan till utbildningsprogram för besöksnäringen

Anstånd för såddföretag

Västra Götalandsregionen har beslutat att samtliga företag som har fått slututbetalade så kallade såddlån får anstånd med ränte- och amorteringsinbetalningar under 2020. Det handlar om nystartade och innovativa företag som fått stöd enligt SFS 2015:211 § 20-21, eller motsvarande äldre förordning.

Anledningen till beslutet är att företagen troligen fortfarande befinner sig i ett tidigt och ekonomiskt känsligt skede och att det pågående coronautbrottet gör att likviditeten i många såddlåndsföretag är onormalt ansträngd.

Anståndet innebär att inga fakturor skickas ut från Tillväxtverket i maj eller november 2020. Upplupen ränta, som för närvarande är 2 procent, läggs istället till låneskulden.

Kontaktperson: Gabriel Skarbäck

Utökat hemsändningsbidrag

Med anledning av Covid-19 utökar Västra Götalandsregionen möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar i serviceglesa områden inklusive skärgården.

I gruppen som inte bedöms kunna ta sig till butik på egen hand inkluderas nu personer som är 70 år eller äldre men även andra som tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. I övrigt gäller samma regelverk där kommunens kostnad ska vara minst ett halvt basbelopp per år för att vi ska kunna bevilja stöd.

Det utökade hemsändningsbidraget gäller i ett första steg till och med den 1 juni och därefter kommer Västra Götalandsregionen att göra en ny bedömning utifrån rådande läge. Vid ansökan och utbetalning gäller samma rutiner som vid det ordinarie hemsändningsbidraget.

Kontaktperson: Jane Boyton

Utbildningsprogram för småskaliga livsmedelsproducenter

Västra Götalandsregionen har i samarbete med Lokalproducerat i Väst tagit fram ett erbjudande till denna målgrupp. Lokalproducerat i Väst tar fram utbildningsprogram för företag med liknande behov och företagen kan sedan ansöka till Västra Götalandsregionen om stöd för utbildningen.

Västra Götalandsregionen ersätter företagen med upp till 70 procent av kostnaden för lön och utbildningskostnad. Stödet är begränsat till 27 600 per anställd och 100 000 per företag. För satsningen har Västra Götalandsregionen en budget på 2,5 miljoner kronor.

Kontaktpersoner Gabriel Skarbäck, Västra Götalandsregionen och Erika Olsson, Lokalproducerat i Väst

Senast uppdaterad: 2020-04-17 14:35


Källa: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/foretagsstod-med-anledning-av-coronautbrottet/

Företag

Välj vilken tjänst du söker med hjälp av nyckelorden nedan!

active campaign 1 stycken företag affärscoachning 1 stycken företag affärsmöjlighet 1 stycken företag affärsmöjligheter 1 stycken företag affärsplan 1 stycken företag affärsutveckling 8 stycken företag android 1 stycken företag animation 1 stycken företag annonsering 2 stycken företag ansvar 1 stycken företag användarstudier 1 stycken företag app 2 stycken företag appar 2 stycken företag apputveckling 2 stycken företag audio 1 stycken företag automation 3 stycken företag automatisera 1 stycken företag bash 1 stycken företag branding 4 stycken företag business coaching 2 stycken företag canva 1 stycken företag clickup 1 stycken företag cms 2 stycken företag coach 3 stycken företag coaching 6 stycken företag coachning 4 stycken företag content 1 stycken företag content creation 3 stycken företag copy 3 stycken företag cybersecurity 1 stycken företag design strategi 1 stycken företag design thinking 1 stycken företag designstrategi 1 stycken företag designsupport 1 stycken företag digital design 1 stycken företag digital marknadsföring 1 stycken företag digital strategi 1 stycken företag digitala möten 3 stycken företag digitalbyrå 1 stycken företag digitalisera 2 stycken företag digitalisering 7 stycken företag disc pulsanalys-test 1 stycken företag domännamn 1 stycken företag e-handel 8 stycken företag effektivisera 2 stycken företag effektivisering 2 stycken företag ekodesign 1 stycken företag emailmarknadsföring 2 stycken företag engagemang 2 stycken företag epostmarknadsföring 1 stycken företag exekvering 1 stycken företag expandering 1 stycken företag facebook 5 stycken företag facebook ads 1 stycken företag facebook annonsering 1 stycken företag facebook-annonser 3 stycken företag facebookannonsering 2 stycken företag film 2 stycken företag form 3 stycken företag foto 2 stycken företag fotograf 3 stycken företag framtidssäkra 1 stycken företag friskvård 1 stycken företag föreläsning 2 stycken företag föreläsningar 2 stycken företag företagslån 💰 stycken företag förpackningsdesign 1 stycken företag förändringsledning 3 stycken företag genomförande 2 stycken företag google 3 stycken företag google ads 2 stycken företag google adwords 2 stycken företag googleannonsering 1 stycken företag grafisk design 4 stycken företag grafisk form 2 stycken företag grafisk formgivare 3 stycken företag grafisk profil 3 stycken företag grafiska formgivare 2 stycken företag groove pages 1 stycken företag hemsida 12 stycken företag hosting 2 stycken företag hållbar design 1 stycken företag hållbarhet 1 stycken företag hållbarhetsanalys 1 stycken företag hållbarhetsarbete 1 stycken företag hållbarhetsstrategi 1 stycken företag hälsovägledning 1 stycken företag implementering 1 stycken företag incident 1 stycken företag industridesign 1 stycken företag inköp 1 stycken företag inspiration 2 stycken företag instagram 7 stycken företag instagramannonsering 1 stycken företag integration 2 stycken företag integrationer 2 stycken företag interaktionsdesign 1 stycken företag intrångstester 1 stycken företag ios 1 stycken företag iot 1 stycken företag javascript 2 stycken företag karriärcoaching 1 stycken företag kommunikation 3 stycken företag konceptdesign 3 stycken företag kundresa 1 stycken företag kundupplevelse 1 stycken företag kursportal 2 stycken företag lager 1 stycken företag layout 3 stycken företag lead generation 3 stycken företag leadsgenerering 2 stycken företag ledarskap 3 stycken företag ledarskapscoach 1 stycken företag linkedin 1 stycken företag loggor 2 stycken företag logo 1 stycken företag logotyp 3 stycken företag lora 1 stycken företag lorawan 1 stycken företag mallar 1 stycken företag marknadsföring 8 stycken företag meditation 1 stycken företag medlemsportal 3 stycken företag mentoring 1 stycken företag meta 1 stycken företag mindfullness 1 stycken företag mobil 1 stycken företag mobilanpassad 1 stycken företag mobilanpassad hemsida 1 stycken företag mobilanpassning 1 stycken företag motivation 2 stycken företag motivation intervju 1 stycken företag new zenler 1 stycken företag omställning 1 stycken företag online 2 stycken företag onlinekurs 3 stycken företag organisationsutveckling 1 stycken företag paketering 3 stycken företag personal branding 2 stycken företag personligt varumärke 3 stycken företag plock-och-pack 1 stycken företag podd 1 stycken företag prenumerationstjänst 2 stycken företag prissättning 2 stycken företag processutveckling 1 stycken företag produktbilder 2 stycken företag produktutveckling 2 stycken företag profil 1 stycken företag programmering 2 stycken företag python 1 stycken företag rapporter 1 stycken företag re-skill 1 stycken företag rpa 1 stycken företag samarbete 1 stycken företag sdg 1 stycken företag seo 2 stycken företag självledarskap 2 stycken företag sociala medier 5 stycken företag spelifiering 1 stycken företag squarespace 1 stycken företag storytelling 3 stycken företag storytelling photography 1 stycken företag strategi 3 stycken företag stresshantering 3 stycken företag supportavtal 1 stycken företag säkerhetsanalys 1 stycken företag säkerhetsterapi 1 stycken företag sökmotoroptimerad 1 stycken företag sökmotoroptimering 1 stycken företag text 2 stycken företag transition 1 stycken företag trycksaker 2 stycken företag twitter 1 stycken företag up-skill 1 stycken företag utbildning 4 stycken företag utbildningar 3 stycken företag utveckling 4 stycken företag varumärke 5 stycken företag video 2 stycken företag visual content 2 stycken företag web 1 stycken företag webb 6 stycken företag webbapp 2 stycken företag webbdesign 3 stycken företag webbhotell 3 stycken företag webbkurs 3 stycken företag webbkurser 1 stycken företag webbplats 1 stycken företag webbshop 3 stycken företag webbverktyg 1 stycken företag webinar 3 stycken företag wix 2 stycken företag woocommerce 5 stycken företag wordpress 10 stycken företag workshop 2 stycken företag zoom 3 stycken företag övervakning 1 stycken företag

Erbjuder du passande tjänster och har F-skattesedel? Lägg till ditt företag i listan ovan!


Omställningscheck.se rekommenderar: Blinkist

Vi på Omställningscheck.se rekommenderar Blinkist — lyssna på eller läs förkortade versioner av faktaböcker på engelska eller tyska. Prova gratis idag!