Region Västerbotten

Omställningscheckar och företagstöd i Region Västerbotten under coronakrisen

Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag med max nio (Mikroföretag) anställda som drabbats extra hårt av corona-pandemin att genomföra omställningsinsatser som krävs för att bemöta krisen. Region Västerbotten har avsatt 25 miljoner kronor för denna tillfälliga stödform som är sökbar tom 2020-09-30. Detta tillfälliga stöd kan lämnas med upp till 100% av godkända kostnader, i hela Västerbotten. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. Företag som verkar i en bransch på en ort med andra företag inom samma bransch kan inte räkna med att få stöd, särskilt inte i större orter.

För att kunna söka checken ska företaget ha:

 • Drabbats hårt av Corona-pandemin

 • Arbetsställe registrerat i Västerbotten

 • Max nio anställda (räknat per 2020-01-01)

 • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turismföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis.)

 • Minst ett bokslut

 • Bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte, och inneha F-skatt.

Stödet riktar sig till företag som drabbats av corona-pandemin och vidtar åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad   Företagen som söker stödet ska redogöra för hur verksamheten drabbats av corona-pandemin, vilka åtgärder de planerar vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.

Stöd lämnas inte till:

 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen (Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc i tätortsområden där det finns fler liknande företag som konkurrerar med varandra. Ej heller kan stöd lämnas till företag som har rörlig karaktär, som tex entreprenadverksamhet och åkerier).

 • Företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt primärproduktion

 • Företag med verksamhet som även bedrivs av det offentliga (t ex tandläkare, privatläkare, skolor mm)

 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten

 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning

 • Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag)

Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet

 • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning

 • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten

 • Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp

 • Bruttolönekostnader upp till 150 kr/timme för personal som jobbar med omställningsåtgärder.

   

  OBS! Bruttolönekostnader för annat än ett beskrivet omställningsarbete går

   

  ej

   

  att lämna stöd för  

  (Enskilda firmor kan ej söka för lönekostnader för sin egen tid, dock för anställd personal)

 

De kostnader som kan beviljas stöd till i Omställningschecken är "mjuka kostnader" samt även bruttolönekostnader på max 150 kr/timme i samband med andra kostnader.

Kostnadsunderlaget måste innehålla minst 40 000 kr i externa kostnader och resterande kostnader kan vara bruttolönekostnader som ersätts med en schablonkostnad på 150 kr/timme. Bruttolönekostnader får endast tas upp om de inte omfattas av andra stödåtgärder och betalas ut mot tidsredovisning där det framgår på vilket sätt personen/personerna har arbetat med omställningsarbetet.

Hur görs ansökan och vilka bilagor kärvs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se och loggar in med (mobilt-)Bankid och välj: "Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19". Du fyller i de frågor som är relevant för ansökan och skriver "Ej akuellt" på de frågor som inte är aktuellt för den planerade omställningen.

I nuläget efterfrågas inte rätt bilagor i webbansökan, men det är endast nedanstående bilagor som behöver laddas upp och skickas med webbansökan. 

Bilagor som ska skickas med är:

 1. Offerter

 2. Om ni söker stöd för bruttolönekostnader bifogas lönebesked för personal som kommer att arbeta med omställningsarbetet

 3. Fyll i och skicka med bilagan 

  som finns här: 

   

När ska investeringen göras

Ansökningsperioden för Omställningchecken är 2020-04-01—2020-09-30 och investeringen måste vara genomförd senast 2021-03-31. Ansökningsperioden kan bli kortare beroende på om regionens medel tar slut. Investeringen måste påbörjas inom tre månader från beslut om stöd.

Hur utbetalas stödet?

OBS! För Omställningschecken finns möjlighet att få för externa kostnader få stödet utbetalt mot uppvisande av faktura innan den betalts (insatsen måste dock vara genomförd).

För mer information om utbetalning av stöd se: Inför utbetalning av beviljat stöd

  

Mer information

Företag

Välj vilken tjänst du söker med hjälp av nyckelorden nedan!

active campaign 1 stycken företag affärscoachning 1 stycken företag affärsmöjlighet 1 stycken företag affärsmöjligheter 1 stycken företag affärsplan 1 stycken företag affärsutveckling 8 stycken företag android 1 stycken företag animation 1 stycken företag annonsering 2 stycken företag ansvar 1 stycken företag användarstudier 1 stycken företag app 2 stycken företag appar 2 stycken företag apputveckling 2 stycken företag audio 1 stycken företag automation 3 stycken företag automatisera 1 stycken företag bash 1 stycken företag branding 4 stycken företag business coaching 2 stycken företag canva 1 stycken företag clickup 1 stycken företag cms 2 stycken företag coach 3 stycken företag coaching 6 stycken företag coachning 4 stycken företag content 1 stycken företag content creation 3 stycken företag copy 3 stycken företag cybersecurity 1 stycken företag design strategi 1 stycken företag design thinking 1 stycken företag designstrategi 1 stycken företag designsupport 1 stycken företag digital design 1 stycken företag digital marknadsföring 1 stycken företag digital strategi 1 stycken företag digitala möten 3 stycken företag digitalbyrå 1 stycken företag digitalisera 2 stycken företag digitalisering 7 stycken företag disc pulsanalys-test 1 stycken företag domännamn 1 stycken företag e-handel 8 stycken företag effektivisera 2 stycken företag effektivisering 2 stycken företag ekodesign 1 stycken företag emailmarknadsföring 2 stycken företag engagemang 2 stycken företag epostmarknadsföring 1 stycken företag exekvering 1 stycken företag expandering 1 stycken företag facebook 5 stycken företag facebook ads 1 stycken företag facebook annonsering 1 stycken företag facebook-annonser 3 stycken företag facebookannonsering 2 stycken företag film 2 stycken företag form 3 stycken företag foto 2 stycken företag fotograf 3 stycken företag framtidssäkra 1 stycken företag friskvård 1 stycken företag föreläsning 2 stycken företag föreläsningar 2 stycken företag företagslån 💰 stycken företag förpackningsdesign 1 stycken företag förändringsledning 3 stycken företag genomförande 2 stycken företag google 3 stycken företag google ads 2 stycken företag google adwords 2 stycken företag googleannonsering 1 stycken företag grafisk design 4 stycken företag grafisk form 2 stycken företag grafisk formgivare 3 stycken företag grafisk profil 3 stycken företag grafiska formgivare 2 stycken företag groove pages 1 stycken företag hemsida 12 stycken företag hosting 2 stycken företag hållbar design 1 stycken företag hållbarhet 1 stycken företag hållbarhetsanalys 1 stycken företag hållbarhetsarbete 1 stycken företag hållbarhetsstrategi 1 stycken företag hälsovägledning 1 stycken företag implementering 1 stycken företag incident 1 stycken företag industridesign 1 stycken företag inköp 1 stycken företag inspiration 2 stycken företag instagram 7 stycken företag instagramannonsering 1 stycken företag integration 2 stycken företag integrationer 2 stycken företag interaktionsdesign 1 stycken företag intrångstester 1 stycken företag ios 1 stycken företag iot 1 stycken företag javascript 2 stycken företag karriärcoaching 1 stycken företag kommunikation 3 stycken företag konceptdesign 3 stycken företag kundresa 1 stycken företag kundupplevelse 1 stycken företag kursportal 2 stycken företag lager 1 stycken företag layout 3 stycken företag lead generation 3 stycken företag leadsgenerering 2 stycken företag ledarskap 3 stycken företag ledarskapscoach 1 stycken företag linkedin 1 stycken företag loggor 2 stycken företag logo 1 stycken företag logotyp 3 stycken företag lora 1 stycken företag lorawan 1 stycken företag mallar 1 stycken företag marknadsföring 8 stycken företag meditation 1 stycken företag medlemsportal 3 stycken företag mentoring 1 stycken företag meta 1 stycken företag mindfullness 1 stycken företag mobil 1 stycken företag mobilanpassad 1 stycken företag mobilanpassad hemsida 1 stycken företag mobilanpassning 1 stycken företag motivation 2 stycken företag motivation intervju 1 stycken företag new zenler 1 stycken företag omställning 1 stycken företag online 2 stycken företag onlinekurs 3 stycken företag organisationsutveckling 1 stycken företag paketering 3 stycken företag personal branding 2 stycken företag personligt varumärke 3 stycken företag plock-och-pack 1 stycken företag podd 1 stycken företag prenumerationstjänst 2 stycken företag prissättning 2 stycken företag processutveckling 1 stycken företag produktbilder 2 stycken företag produktutveckling 2 stycken företag profil 1 stycken företag programmering 2 stycken företag python 1 stycken företag rapporter 1 stycken företag re-skill 1 stycken företag rpa 1 stycken företag samarbete 1 stycken företag sdg 1 stycken företag seo 2 stycken företag självledarskap 2 stycken företag sociala medier 5 stycken företag spelifiering 1 stycken företag squarespace 1 stycken företag storytelling 3 stycken företag storytelling photography 1 stycken företag strategi 3 stycken företag stresshantering 3 stycken företag supportavtal 1 stycken företag säkerhetsanalys 1 stycken företag säkerhetsterapi 1 stycken företag sökmotoroptimerad 1 stycken företag sökmotoroptimering 1 stycken företag text 2 stycken företag transition 1 stycken företag trycksaker 2 stycken företag twitter 1 stycken företag up-skill 1 stycken företag utbildning 4 stycken företag utbildningar 3 stycken företag utveckling 4 stycken företag varumärke 5 stycken företag video 2 stycken företag visual content 2 stycken företag web 1 stycken företag webb 6 stycken företag webbapp 2 stycken företag webbdesign 3 stycken företag webbhotell 3 stycken företag webbkurs 3 stycken företag webbkurser 1 stycken företag webbplats 1 stycken företag webbshop 3 stycken företag webbverktyg 1 stycken företag webinar 3 stycken företag wix 2 stycken företag woocommerce 5 stycken företag wordpress 10 stycken företag workshop 2 stycken företag zoom 3 stycken företag övervakning 1 stycken företag

Erbjuder du passande tjänster och har F-skattesedel? Lägg till ditt företag i listan ovan!


Omställningscheck.se rekommenderar: Blinkist

Vi på Omställningscheck.se rekommenderar Blinkist — lyssna på eller läs förkortade versioner av faktaböcker på engelska eller tyska. Prova gratis idag!