Changing Perspective Consulting AB

Företaget Changing Perspective Consulting AB tillhandahåller tjänster som kan vara möjliga att köpa med hjälp av omställningscheckar eller annat företagsstöd i coronakrisen. Kontrollera alltid med din region vad som gäller!

Changing Perspective Consulting AB är registrerat för F-skatt.

Vad kan Changing Perspective Consulting AB hjälpa dig med?

Nyckelord

affärscoachning affärsmöjligheter affärsutveckling business coaching coaching coachning engagemang framtidssäkra förändringsledning genomförande hållbarhet hållbarhetsanalys hållbarhetsarbete hållbarhetsstrategi implementering integration kommunikation ledarskap motivation omställning organisationsutveckling processutveckling re-skill samarbete SDG självledarskap strategi stresshantering transition up-skill utbildning utbildningar utveckling

 

Beskrivning av tjänster från Changing Perspective Consulting AB

Visste du att det finns affärsmöjligheter till ett värde av 12 miljarder kronor i att arbeta med hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen? Visste du att allt fler storföretag och offentliga spelare kräver att man arbetar med hållbarhet för att få leverera varor och tjänster?

Changing Perspective hjälper er att ta fram er hållbarhetsstrategi, sätta nya mål och mätetal samt stöttar i varje steg av integrationen av hållbarhet och existerande organisation, oavsett om det gäller strategi, kultur eller operationella arbetssätt. Genom en strukturerad process i fem steg blir resan mot hållbarhet både effektfullare och långsiktigare!

Vill ni förbättra er kommunikation, arbeta effektivare samt öka engagemang och motivation? Vill ni samtidigt jobba mer med hållbarhet? Toppen, då har ni kommit rätt! Changing Perspective hjälper er att ta steget mot att bli ett mer välfungerande team och en mer hållbar organisation. Hur? Jo, genom att noggrant undersöka både er kultur såväl som er struktur för att se var er största utmaning, tillika största potential, finns.

Tillsammans utvecklar vi kommunikation, samarbete och ledarskap som bidrar till att skapa hållbara medarbetare som kan hantera de utmaningar som vår snabbföränderliga tid kräver. Hållbara medarbetare mår bättre, är mer engagerade, motiverade och kreativa. Högt engagerade medarbetare bidrar till upp till 60 procent högre kundlojalitet, upp till 80 procent högre produktivitet och upp till dubbelt så hög lönsamhet! Dessutom har organisationer med högt engagerad personal så mycket som 72 procent lägre personalomsättning och 55 procent lägre sjukfrånvaro. Win-win så att säga!


Kontaktinformation för Changing Perspective Consulting AB


Omställningscheck.se rekommenderar: Blinkist

Vi på Omställningscheck.se rekommenderar Blinkist — lyssna på eller läs förkortade versioner av faktaböcker på engelska eller tyska. Prova gratis idag!