Qeep Sverige Aktiebolag

Företaget Qeep Sverige Aktiebolag tillhandahåller tjänster som kan vara möjliga att köpa med hjälp av omställningscheckar eller annat företagsstöd i coronakrisen. Kontrollera alltid med din region vad som gäller!

Qeep Sverige Aktiebolag är registrerat för F-skatt.

Vad kan Qeep Sverige Aktiebolag hjälpa dig med?

Nyckelord

affärsplan affärsutveckling business coaching coaching effektivisering exekvering föreläsning förändringsledning genomförande inspiration ledarskap strategi utbildning utveckling

 

Beskrivning av tjänster från Qeep Sverige Aktiebolag

Qeep erbjuder Design för struktur och kultur, Förberedande arbete, Business Coaching och Genomlysning av företag inom bland annat följande områden:

 • Årsklockan – för tydlig framförhållning och proaktivt ledarskap
 • Balansplattan – involvering och delegering för hållbart ledarskap
 • Transparens och tvärfunktionalitet – att nyttja alla resurser i företaget, samtidigt.
 • Skapa en gemensam målbild och ställningstagande
 • Bryta ner målen i mindre delar
 • Driva på resultatet med framåtblickande resultatmöten
 • Identifiera värdeskapande handlingar
 • Kontinuerligt identifiera möjligheter samt hantera motgångar
 • Prioritera att fatta bättre och snabbare beslut
 • Målstyrning, specificitet, mätbarhet, prioritering och ansvar
 • Resultatuppföljning och styrning, samt avvikelsehantering och rekommendationer
 • Kommunikation för att hantera värvning, begäran, överenskommelser, m.m.
 • Hantering av kritiska faktorer för resultat – vad driver resultat och vad hindrar oss från att nå resultat?

Målbild Tydlighet och mätbarhet. Vi ser över, lyssnar efter och identifierar nyckeltal och LI (ledande indikatorer) så att de styr mot övergripande målen. Fokuserar på de som väsentligt bidrar till resultatet. Med tankar om framtiden som grund, jämför vi målbilden med existerande aktiviteter för att säkerställa framdrift och tydliggöra ansvaret.

Ansvarighet Struktur för styrning Vi säkerställer om befintliga möten har en generisk agenda, tydliga mål, frekvens och sammansättning. Vi identifierar och tydliggör befintlig struktur för aktiv styrning av ledaren på avdelningen baserat på frekvensen av möten, styrning mot mål, hantering av avvikelser samt uppföljning av individuell ansvarighet. Vi lyssnar efter ett tydligt språk för styrning av avdelningen och individerna. Ägarskap?

Ledarskap & kultur Vi identifierar ledarnas förmåga i coaching. Deras förmåga att kommunicera, förstärka kulturen, värderingarna samt ledarnas coachande förmåga för full utväxling. o Finns en coachande kultur där man ställer frågor för att den man frågar behöver veta snarare än att man själv vill veta? o Drillar man nyfikenhet på varandras utfall och mål? o Existerar ett lyssnande för resultat och värde? o Vill ledaren förstå först, och göra sig förstådd sedan? o Finns förmågan att begära mer och styra på tid? o På vilket sätt håller ledaren medarbetarna ansvariga? o Fokuserar ledaren och teamet på värdeskapande handlingar? Hur arbetar ledarna med att prioritera, efterfråga handling, personliga initiativ och resultat? o På vilken nivå är förmågan att driva resultat och coacha aktivt? o Hur frekvent är återkopplingen på alla nivåer ? o Existerar ställningstaganden och förmågan att skapa tydliga överenskommelser tvärfunktionellt i organisationen? o Hur är nyckeltal/LI kopplade till affärsplanen och mål och är dom en del av strukturen och kulturen hos respektive ledare.


Kontaktinformation för Qeep Sverige Aktiebolag


Omställningscheck.se rekommenderar: Blinkist

Vi på Omställningscheck.se rekommenderar Blinkist — lyssna på eller läs förkortade versioner av faktaböcker på engelska eller tyska. Prova gratis idag!